+

Funkcja/Stanowisko uczestnika

Organizator może również dodać rolę zwiedzających do wydarzenia (Vip, mówca, wolontariusz). Uczestnicy wybierają swoje role podczas rejestracji. Informacje te będą pokazane na liście zwiedzających na stronie internetowej i w aplikacji, a także pojawią się na identyfikatorach podczas wydarzenia. Kolor identyfikatora zmienia się w zależności od roli gościa.

/*
adware removers
*/